اخبار و رویدادها

مشاهده همه خبرها
آغاز همکاری موزه برادران امیدوار و دانشگاه علم و فرهنگ آغاز همکاری موزه برادران امیدوار و دانشگاه علم و فرهنگ
الهام نصرت نظامی موزه دار برتر شد الهام نصرت نظامی موزه دار برتر شد
نشست مختصات لباس ایرانی در موزه پوشاک سلطنتی نشست مختصات لباس ایرانی در موزه پوشاک سلطنتی
نمایشگاه گل و مرغ در سعدآباد نمایشگاه گل و مرغ در سعدآباد
کارگاه چاپ قلمکار در موزه خط و کتابت میرعماد برگزار شد کارگاه چاپ قلمکار در موزه خط و کتابت میرعماد برگزار شد
آغاز همکاری موزه برادران امیدوار و دانشگاه علم و فرهنگ
آغاز همکاری موزه برادران امیدوار و دانشگاه علم و فرهنگ
يکشنبه 6 خرداد 1403
الهام نصرت نظامی موزه دار برتر شد
الهام نصرت نظامی موزه دار برتر شد
يکشنبه 30 ارديبهشت 1403
نشست مختصات لباس ایرانی در موزه پوشاک سلطنتی
نشست مختصات لباس ایرانی در موزه پوشاک سلطنتی
يکشنبه 30 ارديبهشت 1403
نمایشگاه گل و مرغ در سعدآباد
نمایشگاه گل و مرغ در سعدآباد
يکشنبه 30 ارديبهشت 1403
کارگاه چاپ قلمکار در موزه خط و کتابت میرعماد برگزار شد
کارگاه چاپ قلمکار در موزه خط و کتابت میرعماد برگزار شد
يکشنبه 30 ارديبهشت 1403